• meteor-slides-3-7
  • meteor-slides-3-6
  • meteor-slides-3-9
Pháp Tu Tịnh Độ
|

Lời giới thiệu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch chư Tôn Đức! Kính thưa quý Phật tử! Quý Thầy thường dạy: “Ái bất nhiễm, bất … Đọc tiếp

Địa Ngục ở đâu ? Tịnh Độ ở chốn nào ?!
|

I – Địa ngục ở đâu? + Có người hỏi: “Địa ngục có thật không? ở đâu? Chỉ cho tôi thấy đi, rồi tôi mới tin. Nếu không chứng minh … Đọc tiếp

Ma nhập có thật không?
|

+ QUAN NIỆM MA CỦA NGƯỜI ĐỜI I – ĐỊNH NGHĨA MA LÀ GÌ? + Hỏi: có người nói rằng: “Tôi không tin có ma, ai chứng minh được cho … Đọc tiếp

Làm sao biết được Niềm Tin của mình là Chánh Tín
|

Chúng ta biết rằng con người luôn luôn muốn có một tôn giáo để tin tưởng, nương tựa. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là họ tin có một đấng … Đọc tiếp

Thế nào là Đạo Phật (P3)
|

PHÁT NGUYỆN + Sám hối: Sám hối nghĩa là gì? Sám nghĩa là ăn năn những lỗi lầm đã làm; hối nghĩa là hối cải sẽ không làm nữa. Nay … Đọc tiếp

Thế nào là Đạo Phật (P2)
|

Phật Giáo là giáo lý do đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Ngài xuất thân là một vị thái tử, con của vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng … Đọc tiếp

Thế nào là Đạo Phật (P1)
|

DUYÊN KHỞI Mọi người ai sống, cũng muốn được hạnh phúc. Nên ai cũng đi tìm hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi ý muốn của … Đọc tiếp

Quá Trình Xây Dựng Chùa Phật Linh
|

TIỂU SỬ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÙA PHẬT LINH NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng … Đọc tiếp

1 2 3