• meteor-slides-3-6
  • meteor-slides-3-9
  • meteor-slides-3-8
Nói xấu có quả báo hay không?
|

+ Đọc giả hỏi: Hiện nay, trên cộng đồng mạng có nhiều tin tức hay trên thế giới. Bên cạnh đó lại có nhiều người nói xấu về người khác, … Đọc tiếp

Bệnh từ đâu ra?
|

Đức Phật dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất”. “ Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. + Bệnh từ miệng vào: Thân thể con người có … Đọc tiếp

Ăn mặn có phạm sát sanh hay không?
|

+ Có người nói: “Người ăn thịt không có tội gì hết. Người sát sanh mới có tội. Vì tôi ăn có trả tiền, chứ đâu phải ăn miễn phí. … Đọc tiếp

Pháp Tu Tịnh Độ
|

Lời giới thiệu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch chư Tôn Đức! Kính thưa quý Phật tử! Quý Thầy thường dạy: “Ái bất nhiễm, bất … Đọc tiếp

Địa Ngục ở đâu ? Tịnh Độ ở chốn nào ?!
|

I – Địa ngục ở đâu? + Có người hỏi: “Địa ngục có thật không? ở đâu? Chỉ cho tôi thấy đi, rồi tôi mới tin. Nếu không chứng minh … Đọc tiếp

Ma nhập có thật không?
|

+ QUAN NIỆM MA CỦA NGƯỜI ĐỜI I – ĐỊNH NGHĨA MA LÀ GÌ? + Hỏi: có người nói rằng: “Tôi không tin có ma, ai chứng minh được cho … Đọc tiếp

Làm sao biết được Niềm Tin của mình là Chánh Tín
|

Chúng ta biết rằng con người luôn luôn muốn có một tôn giáo để tin tưởng, nương tựa. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là họ tin có một đấng … Đọc tiếp

Thế nào là Đạo Phật (P3)
|

PHÁT NGUYỆN + Sám hối: Sám hối nghĩa là gì? Sám nghĩa là ăn năn những lỗi lầm đã làm; hối nghĩa là hối cải sẽ không làm nữa. Nay … Đọc tiếp

1 2 3